Célok

A TRIOLA Összművészeti Egyesület célja

A TRIOLA Összművészeti Egyesület nevéből is fakadóan valamennyi művészeti ágon keresztül kíván fiatal alkotók és közösségeik fóruma lenni, így többek között a színház, a zene, a tánc és a képzőművészet területén közvetít mind amatőr mind pedig professzionális szinten dolgozó művészek részére egyidejűleg helyet, infrastruktúrát és mindenekelőtt bemutatkozási lehetőséget. Az Egyesület a kortárs művészetek és alkotások mellett kiemelt hangsúlyt fektet a folklór mind szélesebb körű megismertetésére, figyelmet fordít a népművészet és a néphagyomány valamennyi ága (népdal, népzene, néptánc, népszokások, tárgyi kultúra, népi báb és színjátszás, stb.) iránt érdeklődő gyerekek, gyerek-közösségek, és az őket támogató felnőttek összefogására, tevékenységük segítésére, érdekeik érvényesítésére kulturális életünkben.

Az Egyesület feladatának tekinti alkotócsoportok közösségeinek koordinálását a térségünkben és szomszédos határainkon átnyúlva is, bemutatkozási lehetőséget teremtve, megismertetve a szélesebb közönséggel és menedzselve ezen csoportokat, illetve egyéneket, művészi produktumuk létrehozásában/megalkotásában. Összességben az Egyesület célja az alkotómunka segítése.

Az Egyesület a céljait az alábbi tevékenységeken keresztül kívánja megvalósítani:

 • Rendezvények szervezése
 • Kulturális szervezés
 • Színjátszás
 • Színházi darabok, előadások létrehozása
 • Koncertezés
 • Zeneszerzés
 • Kézműves foglalkozások szervezése, lebonyolítása
 • Irodalmi estek szervezése
 • Kiállítások szervezése
 • Lokális fesztiválok szervezése
 • A hagyományos néptánc, mint kulturális örökség megismerése, megőrzése, és továbbadása
 • A hagyományos néptánc kincsből koreográfiák, önálló műsorok létrehozása
 • Táncszínházi előadások létrehozása színházi és nem színházi terekre
 • Cd / Dvd kiadás
 • Oktatás, továbbképzés
 • Táncnépszerűsítés
 • Próbahely fenntartása és bérbeadása
 • Promóciós anyagok előállítása, dokumentáció
 • Kapcsolattartás belföldi és nemzetközi szakmai szervezetekkel
 • Csereprogramok
 • Szakkönyv kiadás
 • Kölcsönös támogatás nyújtása, együttműködés hasonló profilú szervezetekkel, társulatokkal, zenekarokkal, művészekkel, alkotókkal
 • Hazai és külföldi fellépési lehetőségek megteremtése, támogatása, menedzselése, háttér biztosítása

Triola Összművészeti Egyesület számlaszám: 65700031-10823950

 

Köszönjük szépen!